Mặt bằng thiết kế căn hộ Five Star Resident Cầu Giấy

Những hình ảnh dự kiến về mặt bằng thiết kế căn hộ Five Star Cầu Giấy.
Mặt bằng thiết kế căn hộ Five Star Resident
Mặt bằng thiết kế căn hộ Five Star Resident

Thiết kế tổng thể Five Star Resident
Thiết kế tổng thể Five Star Resident

Căn hộ Five Star ResidentĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DÁN FIVE STAR RESIDENT CẦU GIẤY
Đăng ký mua nhà